Privacy policy

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Je speeltoren hecht veel belang aan de privacy van de gebruiker en respecteert daarom de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer inzake de verwerking van persoonsgegevens.

Je speeltoren-website is vrij te bezoeken en daarbij kan je informatie raadplegen, onder meer over onze winkel, zonder het verstrekken van persoonlijke gegevens. Als je echter overgaat tot het aankopen van producten uit onze webshop, dan dien je jezelf te registreren en persoonlijke informatie (waaronder naam, adres en e-mailadres) in te vullen. Deze verplicht in te vullen gegevens worden aangeduid met een *.

Je speeltoren verzamelt de door jouw verstrekte persoonlijke gegevens en behandelt ze in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998. Hierin wordt rekening gehouden met de Europese richtlijn van 24 oktober 1995. De gegevens worden behandeld als vertrouwelijke informatie en worden noch uitgewisseld, noch verhuurd, noch verkocht aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten.

De informatie wordt verzameld met oog op:

- het correct kunnen afhandelen van jouw aankopen of bestellingen

- het verwerken van jouw online aankopen in het ons computersysteem

- het voeren van de financiële administratie door Je speeltoren

- het verstrekken van de door jouw gevraagde informatie

- marketingdoeleinden (klantenvoordelen, direct mail,…)

Cookies

De website van Je speeltoren kan gebruik maken van cookies. Dit zijn kleine bestandjes die op de harde schijf van uw PC bewaard worden. Zij bevatten geen persoonlijke informatie, maar dienen om jouw volgend bezoek aan onze site te vergemakkelijken. Je kan het gebruik van cookies uitschakelen in je browserinstellingen. Hou er wel rekening mee dat daardoor het bezoek aan deze website minder vlot kan verlopen.

Uw persoonsgegevens

Je kan jezelf, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Daartoe kan je je schriftelijk richten tot Je speeltoren Donkelstraat 5 3470 Ransberg

Je beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens.

- Je beschikt over de mogelijkheid om, mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart), via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Je speeltoren (Donkelstraat 5 3470 Ransberg) de schriftelijke mededeling te bekomen van jouw persoonsgegevens.

- Indien nodig kan je ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

- Je kan op elk ogenblik vragen dat jouw persoonsgegevens uit het bestand van Je speeltoren verwijderd worden. Je kan je hiervoor wenden tot de klantendienst van Je speeltoren via info@jespeeltoren.be

Door de website van Je speeltoren te gebruiken, aanvaard je de op dat ogenblik geldige privacybeleid en gebruikersvoorwaarden. Je speeltoren behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik dit privacybeleid te wijzigen, aan te passen of te vervangen zonder voorafgaande kennisgeving. Het is aldus raadzaam deze privacyverklaring regelmatig na te lezen.

De privacyverklaring valt onder de Belgische wetgeving.

Meer informatie over de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, waarin rekening wordt gehouden met de Europese richtlijn van 24 oktober 1995, vindt u op http://www.privacy.fgov.be/.